Japster käyttöehdot

päivitetty: 17.1.2023

Yleistä

Nämä ehdot yhdessä tietosuojaselosteemme ja evästeilmoituksemme kanssa muodostavat sopimuksen kanssasi palveluista, joita tarjoamme Japster sovelluksessa. Epäselvyyksien välttämiseksi ”sinä” tai ”käyttäjä” viittaa Japster sovellukseen rekisteröityneeseen henkilöön. Yhdessä näihin viitataan ”ehdoillamme”. ”Me”, "Japster", ”Japster Oy” tai ”palveluntarjoaja” viittaa näissä ehdoissa Japster Oy:hyn.

Palvelujen hyväksyminen ja/tai sovellukseen rekisteröityminen ja vahva tunnistautuminen katsotaan ratkaisevaksi todisteeksi siitä, että hyväksyt nämä ehdot. Voimme muuttaa ehtoja ajoittain, ja sinua kehotetaan tarkistamaan verkkosivusto tai sovellus harkitaksesi mahdollisia muutoksia sinua koskeviin ehtoihin.

Minkä tahansa kulkuneuvon vuokraamiseen sovelletaan Vuokraamon määräämiä vuokrausehtoja ja sen maan ja/tai osavaltion vastaavia lakeja, jossa vuokraus tapahtuu. Myös vuokraukseen voi liittyä yksittäisiä rajoituksia. Me toimimme kulkuneuvojen välityskanavana. Toimintakykymme ja vastuumme riippuu suhteestamme Vuokraamoon.

Nämä ehdot koskevat kaikkea Japster-sovelluksen käyttöä, joten sinun tulee varmistaa, että olet tietoinen niiden sisällöstä. Sekä meidän ehtomme että varattaessa hyväksyttävät kulkuneuvon toimittavan Vuokraamon ehdot sisältävät joitain vastuunrajoituksia.

Varauksesi tässä sovelluksessa edellyttää, että hyväksyt nämä ehdot ja Vuokraamon ehdot. Jos et hyväksy jotakin osaa niistä, et voi jatkaa varaustasi. Vahvistamalla, että haluat varata kulkuneuvon tämän sovelluksen kautta, osoitat, että olet lukenut ja ymmärtänyt ja hyväksynyt ehdot. Jos näissä ehdoissa on jokin osa, jota et täysin ymmärrä, niin ota meihin yhteyttä.

Jos sinulla on kysyttävää vuokrauksesta tai muista Vuokraamon tuotteista, ota yhteyttä siihen Vuokraamoon, josta kulkuneuvon vuokraat sovelluksemme kautta. Kaikki poikkeamat näistä ehdoista tulee tehdä kirjallisesti ollakseen voimassa.

Japster Oy pidättää oikeuden muuttaa ehtoja. Japster varaa oikeuden välittömästi estää käyttäjän pääsyn Japster sovelluksen kautta vuokrattaviin kulkuneuvoihin, jos näitä ehtoja rikotaan tai jos tilanteet sitä edellyttävät.

Japster pidättää oikeuden kerätä käyttäjästä tietoja, jos hänen Japster-profiilinsa estetään. Käyttäjälle voidaan kieltäytyä avaamasta uutta käyttäjäprofiilia. Japster voi evätä käyttäjän hyväksynnän, jos henkilö on rekisteröity ns. "Estettyjen käyttäjien listalle".

Japster toimii vain kulkuneuvon välityskanavana, eikä se ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat käyttäjän käytöstä, mukaan lukien kolmannen osapuolen tavaroille aiheutuneista vahingoista. Japsteria ei voida missään tapauksessa asettaa korvausvelvolliseksi välillisistä vahingoista.

Japster ei vastaa kulkuneuvoihin jääneistä unohdetuista tavaroista.

Määritelmiä

  • Käyttäjä tai Sinä– tarkoittaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka on rekisteröitynyt Japster sovellukseen.
  • Japster Oy – Y-tunus: 3285565-2
  • Vuokraamo – Tarkoittaa yritystä, joka toimittaa ja vastaa Kulkuneuvosta.
  • Kulkuneuvo – Tarkoittaa mitä tahansa Vuokraamon kulkuneuvoa, jonka Japster välittää Käyttäjälle ehtojen mukaisesti.
  • Vuokra-aika – Viittaa ajanjaksoon, joka alkaa siitä, kun Käyttäjä aloittaa vuokrauksen Japster-sovelluksella, siihen saakka, kunnes käyttäjä päättää vuokrauksen Japster sovelluksella.
  • Hinnasto – Viittaa Kulkuneuvon käytön ja vuokrauksen kulloinkin voimassa olevaan hinnastoon. Japster pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin. Lähtökohtaisesti hinnoittelusta vastaa Vuokraamo, joka vastaa kulkuneuvoista.

Asiakassuhde

Rekisteröityessään käyttäjä tunnustaa tehneensä Japsterin kanssa sitovan sähköisen sopimuksen ja että Käyttäjää siten sitovat ehdot muodostavat koko perustan Japsterin ja Käyttäjän väliselle sopimukselle. Lisäksi Käyttäjä tekee sopimuksen Vuokraamon kanssa, kun hän varaa kulkuneuvon sovelluksen kautta.

Käyttäjän kirjautuminen Japsteriin on henkilökohtainen, ja sitä saa käyttää vain Käyttäjä itse.

Mikäli Käyttäjän sisäänkirjautumista käytetään luvattomasti, Käyttäjä on velvollinen maksamaan kaikki luvattomasta käytöstä aiheutuneet kulut. Käyttäjä on yhtä kuin kuljettaja ja hän on vastuussa kaikista välillisistä kustannuksista, mukaan lukien vahinkokulut, vakuutuksesta riippumatta.

a. Käyttäjä saa käyttää vain käyttäjän omia tietoja luodessaan ja myöhemmin muuttaessaan kirjautumistaan/profiiliaan. Näin ollen Käyttäjä ei saa käyttää muiden henkilöiden ajokorttitietoja, luottokorttitietoja tai yhteystietoja.

b. Käyttäjä ei saa antaa toisen henkilön käyttää tiliään tai käyttää vuokrattua kulkuneuvoa. Tämän sopimuksen rikkominen johtaa vakuutusturvan raukeamiseen sekä 1500 €:n maksuun, johon lisätään kaikki ajamisesta aiheutuneet kulut.


Rekisteröityessään Käyttäjän tulee olla vähintään 21-vuotias.

a. Voimassa oleva ajokortti tulee olla.

b. On käytettävä voimassa olevaa luottokorttia, jonka käytettävissä oleva varat riittävät kattamaan kaikki ylimääräiset vahingot.

Rekisteröityessään Käyttäjä antaa Japsterille luvan tarkistaa Käyttäjän antamat henkilötiedot  kolmannen osapuolen kautta. Jos käyttäjän antamien tietojen ja virallisten tietojen välillä on luottoilmoituksia tai ristiriitaisuuksia, Japster Oy pidättää oikeuden hylätä asiakkaan rekisteröinnin. Jos tällainen luottoilmoitus tai ristiriita ilmenee sopimussuhteen aikana, sen katsotaan rikkovan näitä ehtoja.

Käyttäjän on varmistettava, että kaikki Käyttäjää koskevat tiedot ovat aina ajan tasalla. Käyttäjän tiedot voidaan päivittää Japster-sovelluksen tai asiakaspalvelun kautta milloin tahansa.

Käyttäjällä on aina oikeus peruuttaa rekisteröitymisensä Japster-sovellukseen. Peruutuksen yhteydessä Käyttäjä on edelleen vastuussa mahdollisista erääntyneistä maksuista.

Jos Käyttäjä ei käytä Kulkuneuvoja 180 peräkkäiseen päivään, Japster Oy varaa oikeuden deaktivoida Käyttäjän ja hänen on rekisteröidyttävä uudelleen.

Liike-/kaupallinen ajaminen

Vuokraamolla voi olla erillinen sopimus yritysasiakkaiden kanssa. Tällöin Käyttäjä käyttää sovelluksessa yhteisökoodia.

Kulkuneuvo

Matkaa aloittaessaan Käyttäjä vahvistaa, että Kulkuneuvo on vastaanotettu hyvässä ja laillisessa kunnossa. Kaikki Kulkuneuvon kuntoa koskevat valitukset on esitettävä Vuokraamolle ennen liikkeelle lähtöä.

Käyttäjä hyväksyy, että kaikki Kulkuneuvot on varustettu seurantajärjestelmällä.

Tarroja tai muita koristeita ei saa poistaa Kulkuneuvoista. Jos nämä tai osa niistä poistetaan, käyttäjältä veloitetaan kustannukset toteutuneen mukaisesti jälkiveloituksena.

Kaikki Kulkuneuvot on vakuutettu enimmäismäärälle matkustajia. Emme voi ottaa vastuuta siitä, että Kulkuneuvo on sopimaton kaikille matkustajille ja matkatavaroille. Emme voi ottaa vastuuta, jos Vuokraamo kieltäytyy toimittamasta Kulkuneuvoa, koska seurue on liian suuri.

Emme voi taata tiettyä Kulkuneuvon merkkiä tai mallia. Ilmoitettu Kulkuneuvo on vain ohjeellinen, ja Vuokraamo voi sen sijaan tarjota toisen Kulkuneuvon, jota pidetään samanlaisena tai parempana.

Sovelluksen kautta varattuja Kulkuneuvoja ei saa käyttää:

  • Matkustajien tai tavaroiden kuljettamiseen rahasta, ei suoraan tai välillisesti.
  • Epämiellyttävää hajua tai epätavallista kulumista aiheuttavien tavaroiden kuljettamiseen.
  • Kuljettamaan enemmän matkustajia kuin mihin ne on tarkoitettu.
  • Suomen rajojen ulkopuolelle kulkemiseen ilman erillistä sopimusta.

Huomaa, että käyttäjää sitoo aina lisäksi sen Vuokraamon ehdot, josta Kulkuneuvo sovelluksen kautta vuokrataan. Japster toimii vain välitysalustana.

Vuokra-aika

Vuokra-aika alkaa, kun Käyttäjä aloittaa vuokrauksen Japster-sovelluksella. Käyttäjän vastuu Kulkuneuvosta alkaa samalla.

Ennen Kulkuneuvon käyttöä Käyttäjän tulee tarkistaa, ettei Kulkuneuvossa ole Japster-sovelluksessa määrittelemättömiä vaurioita. Mikäli Kulkuneuvo on siinä kunnossa, että Käyttäjä ei halua käyttää sitä, tulee Vuokraamoon ottaa yhteyttä.

Kulkuneuvo palautetaan aina samaan paikkaan, josta se on noudettu. Vuokrasopimus päättyy, kun vuokraus päätetään sovelluksen kautta.

Varauksen vahvistaminen ja maksun vastaanottaminen

Useimmissa tapauksissa vahvistamme varauksesi välittömästi Japster-sovelluksen kautta varauksenteon yhteydessä. Joskus meidän on odotettava, että Vuokraamo vahvistaa, että Kulkuneuvo on saatavilla. Näet tästä tiedon sovelluksesta, jos näin tapahtuu.

Heti kun Vuokraamo vahvistaa varauksesi, ilmoitamme sinulle ja veloitamme maksun kortiltasi. Hyvin harvoin Vuokraamo ei voi vahvistaa, että Kulkuneuvo on saatavilla, jos näin kuitenkin tapahtuu, niin perumme varauksesi. Emme tällöin ole vastuussa matkasi keskeytyksestä tai rajoituksista.

Kun varaat Kulkuneuvon, varausvahvistuksesi löytyy sovelluksesta. Sinulla ei ole voimassa olevaa sopimusta ennen kuin olemme vahvistaneet varauksesi ja veloittaneet maksun. Epäselvyyksien välttämiseksi mikään näissä ehdoissa ei oikeuta kolmansia osapuolia etuihin tai oikeuksiin.

Tietojen tarkkuus

Vaikka pyrimme varmistamaan tämän sovelluksen tietojen paikkansapitävyyden, me emmekä toimittajamme voi olla vastuussa tällaisten tietojen paikkansapitävyydestä. On yksinomaan sinun vastuullasi arvioida kaikkien sovelluksessamme annettujen tietojen tarkkuus, täydellisyys ja hyödyllisyys. Emme ota vastuuta virheistä sovelluksessa. Emme voi ottaa vastuuta mistään kuluista, jotka johtuvat sovelluksessa hyväksyttävästä Vuokraamon sopimuksesta.

Emme ole vastuussa kenestäkään, joka ajaa alkoholin/huumeiden vaikutuksen alaisena, aiheuttaa tahallista vahinkoa, ajaa maastossa/huonokuntoisilla teillä tai ajaa ilman asianmukaista huolellisuutta. Sinä olet vastuussa huolellisuusvaatimuksista.

Mitä sisältyy/ei sisälly hintaan?

Lue tarkemmat varaamaasi Kulkuneuvoa koskevat Vuokraamon ehdot, jotka näet varausprosessin aikana.

Polttoaine ja jälkiveloitukset

Jälkiveloitukset ovat mahdollisia silloin kun Kulkuneuvoon tulee mitä tahansa vaurioita tai Kulkuneuvo jätetään tankkaamatta. Jälkiveloitukset Vuokraamo tekee kattaakseen matkasi aikana aiheutuneet mitkä tahansa ylimääräiset kulut, sakot ja joissakin tapauksissa polttoaineen.

Sovellukseen on talletettava sinun nimissäsi oleva, voimassa oleva luottokortti, jossa on käytettävissä olevia varoja. Edellytämme, että Kulkuneuvo ja lisätarvikkeet palautetaan samassa kunnossa kuin ne lähdettäessä ovat. Jotkut Vuokraamot vaativat sinua palauttamaan Kulkuneuvon samalla polttoainemäärällä, joka oli noudon yhteydessä.

Mahdolliset vauriot ja/tai täyttämättömän polttoaineen Vuokraamo veloittaa myöhemmin kortiltasi. Kun Vuokraamo veloittaa polttoaineesta, hinta voi olla korkeampi kuin se olisi paikallisella huoltoasemalla. Lue tarkemmat vuokraustasi koskevat ehdot, jotka näet varausprosessin aikana.

Aukioloajan ulkopuolella oleva palvelu

Mikäli jotakin ylimääräistä palvelua tarvitaan ja se toimitetaan normaalin työajan ulkopuolella, voidaan siitä periä lisämaksu. Lue tarkemmat varaustasi koskevat Vuokraamon ehdot, jotka näet varausprosessin aikana.

Vähimmäis- ja enimmäisikärajoitukset

Useimmiten alaikäraja on 21 vuotta. Lisämaksuja voidaan periä tietyissä Vuokraamoissa alle 25-vuotiaista tai yli 65-vuotiaista kuljettajista. Isompien Kulkuneuvojen alaikärajat voivat myös olla korkeammat joissakin paikoissa. Lue tarkemmat Kulkuneuvoa koskevat Vuokraamonehdot, jotka näet varausprosessin aikana.

Lisäkuljettajat ja muut maksut

Japster-sovelluksen kautta tehdyissä varauksissa käyttö-oikeus on vain sillä, joka varauksen on tehnyt.

Päivähintalaskelmat / Vuokra-ajat / Vuokra-ajan pidentäminen / Myöhäinen luovutus

Kulkuneuvon hinta vahvistetaan varauksen yhteydessä ja se lasketaan tunnin tai 24 tunnin yksiköiden perusteella, ensimmäisestä varauksesta riippuen.

Jos haluat pidentää vuokra-aikaa Kulkuneuvon noudon jälkeen tai perua varauksen, voit tehdä sen suoraan sovelluksesta. Joissakin tapauksissa jatkoa ei voi tehdä, kun Kulkuneuvo on jo varattu seuraavalle vuokraajalle. Näissä tapauksissa voit ottaa yhteyttä suoraan Vuokraamoon. Varauksen jatko maksetaan aina sovelluksessa.

 Jatkomaksu voi olla korkeampi kuin varauksen yhteydessä kanssamme sovitut hinnat. Vuokraamo voi periä ylimääräisen sakkomaksun myöhästymisestä jälkiveloituksena, tiedot mahdollisista lisämaksuista ovat sopimuksessasi Vuokraamon kanssa. Nämä maksut veloitetaan suoraan luottokortilta.

Myöhäinen nouto / varhainen luovutus

Vuokrauksesi alkaa ja päättyy sovelluksessasi ilmoitettujen nouto- ja palautuspäivien ja -aikojen mukaan. Emme valitettavasti voi hyvittää käyttämätöntä aikaa, jos Kulkuneuvo noudetaan myöhässä tai palautetaan aikaisin. Jos et pysty noutamaan Kulkuneuvoa sovittuna aikana ja päivämääränä, on tärkeää, että peruutat varauksesi sovelluksessa. Jos et tee peruutusta et ole oikeutettu hyvitykseen, vaan varaus veloitetaan kokonaisuudessaan kortiltasi.

Käyttöalueet

Rajoitukset voivat olla voimassa, kun Kulkuneuvo viedään eri maahan/osavaltioon/saarelle. Lue tarkemmat vuokraustasi koskevat Vuokraamon ehdot, jotka näet varausprosessin aikana.

Peruutukset ja muutokset

Vuokraamot voivat veloittaa viime hetken peruutusmaksun. Lue tarkemmat vuokraustasi koskevat vuokrauksen ehdot, jotka näet varausprosessin aikana.

Muutokset (muutokset varaukseesi)

Varauksen muuttamisesta ei peritä hallintomaksua, mutta tekemäsi muutokset voivat vaikuttaa maksamaasi hintaan. Joskus ainoa tapa muuttaa varausta on peruuttaa se ja tehdä uusi, jolloin saatamme veloittaa sinulta peruutusmaksun Vuokraamon puolesta.

Jos teemme muutoksia varaukseesi

Toisinaan meidän tai Vuokraamon on ehkä tehtävä muutoksia varaukseesi (hyväksynnän jälkeen). Kaikissa tällaisissa tapauksissa ilmoitamme sinulle mahdollisimman pian ennen noutoa, ja jos ehdotetut muutokset eivät ole hyväksyttäviä, sinulle tarjotaan täysi hyvitys. Tällaisissa olosuhteissa meillä ei kuitenkaan ole ylimääräistä vastuuta suorista tai epäsuorista menetyksistä, joita saatat kärsiä tällaisten muutosten seurauksena.

Dokumentointi

Varauksesi on normaalisti käytettävissä, kun koko maksu on vastaanotettu ja Vuokraamo on vahvistanut Kulkuneuvon, tämä näkyy sovelluksessa. Huomaa, että tiettyjen vuokrauspyyntöjen vahvistaminen voi kestää kauemmin, ja ilmoitamme sinulle, jos näin on. Jos Kulkuneuvoa ei voida noutaa riittämättömien asiakirjojen tai voimassa olevan luottokortin puuttumisen vuoksi, sitä käsitellään "peruuttamattomana varauksena", jolloin sinulla ei ole oikeutta maksettujen rahojen palautukseen.

Ajokortti

Vuokraajalla tulee olla voimassa oleva ajo-oikeus, joka on ollut voimassa vähintään 1 vuoden ajan. Vanhentuneita ajo-oikeuksia ei hyväksytä. Lue tarkemmat vuokraustasi koskevat Vuokraamon ehdot, jotka näet varausprosessin aikana.

Pidätämme oikeuden evätä varaus, mikäli ajo-oikeudessa on puutteita, niiden Vuokraamojen ehtojen mukaisesti, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Kulkuneuvoa noudettaessa ajo-oikeus tarkistetaan TRAFI:n rekisteristä. Vaikka ajokorttia ei tarkastettaisi TRAFI:n kautta, kuljettaja vahvistaa täten, että hänellä on voimassa oleva ajo-oikeus. Ajokortti on pidettävä mukana koko vuokrauksen ajan. Mikäli varauksesi peruuntuu puutteellisen ajo-oikeuden seurauksena, maksuja ei hyvitetä. Huomaa, että ulkomailla ajaessasi saatat vaatia kansainvälisen ajoluvan. Vuokraajan vastuulla on tarkistaa, tarvitseeko hän kansainvälistä ajolupaa. Vain Japster sovellukseen merkitty henkilö voi olla kuljettaja. 

Kulkuneuvojen tarjoaminen

Vuokraamot varaavat oikeuden evätä Kulkuneuvon kaikilta henkilöiltä, ​​jotka katsotaan ajokelvottomiksi tai jotka eivät täytä kelpoisuusvaatimuksia. Emme ole vastuussa matkajärjestelyjen loppuun saattamisesta, emmekä mahdollisista hyvityksistä, korvauksista tai muista kuluista, joita saatat joutua maksamaan tällaisessa tapauksessa.

Valitukset

Jos olet tyytymätön vuokraamaasi Kulkuneuvoon, olethan yhteydessä ensisijaisesti siihen Vuokraamoon, josta Kulkuneuvon vuokrasit. Ilmoita siitä myös meille mahdollisimman pian, mutta vähintään 3 kuukauden kuluessa Kulkuneuvon palautuksesta. Vaikka vuokraamalla Kulkuneuvon Japster sovelluksen kautta, olet sopimussuhteessa Vuokraamon kanssa, yritämme aina ongelmatilanteissa auttaa parhaamme mukaan ottamalla yhteyttä Vuokraamoon puolestasi.

Mekaaniset vaikeudet / onnettomuudet

Vikojen tai mekaanisten ongelmien sattuessa, sinun tulee soittaa välittömästi Vuokraamolle. Vuokraamon on annettava valtuutus korjauksiin tai sijais-Kulkuneuvoihin. Jos joudut onnettomuuteen, sinun on otettava yhteyttä välittömästi poliisiin ja Vuokraamoon.

Minkä tahansa Kulkuneuvon vuokraamiseen sovelletaan Vuokraamon määräämiä vuokrausehtoja ja sen maan lakeja, jossa vuokraus tapahtuu.

Japsterin kanssa tekemäsi sopimuksen ehdot

Vaikka valitsetkin varauksen, on tärkeää ymmärtää, miten ja milloin sopimus tehdään. Sopimuksen tekemiseen vaadittavat tekniset vaiheet ovat seuraavat; Kun tarjoamme hintoja sovelluksen kautta, pyydämme sinua tekemään tarjouksen niiden ostosta. Hinta varmistuu vasta, kun painat ”Varaa” ja suoritat maksun loppuun sovelluksen kautta. Hinta voi muuttua siihen asti, kunnes varaus on loppuunsaatettu. Emme ole vastuussa itse, emmekä vuokrayritysten kautta tämän varauksen, vuokrauksen tai sen ehtojen mukaisten tai alaisten velvoitteidemme suorittamatta jättämisestä tai suorittamisen viivästymisestä, jos ja siltä osin kuin maksusuoritus viivästyy.

Meillä on oikeus peruuttaa varaus välittömällä varoitusajalla tietyissä olosuhteissa, kuten Vuokraamon maksukyvyttömyystilanteessa. Pyrimme kaikissa tilanteissa kohtuullisin keinoin järjestämään vaihtoehtoisen Kulkuneuvon toimituksen, mutta suuren kysynnän aikoina se ei välttämättä ole mahdollista.

Sovelluksen käyttöehdot

On kiellettyä häiritä tai yrittää häiritä tämän sovelluksen normaalia toimintaa. kaikki toiminta, jonka katsomme kuormittavan tai yrittävän kuormittavan järjestelmiämme kohtuuttomasti, lopetetaan. Seuraamme jatkuvasti kaikkia sovelluksemme käyttäjiä, ja kaikkien automatisoitujen järjestelmien tai kohtuuttoman paljon hakuja tekevien henkilöiden toiminta tietojen ja/tai hintojen saamiseksi lopetetaan ja kyseiset järjestelmät/henkilöt estetään sovelluksestamme. Sovelluksen käyttö osoittaa, että suostut noudattamaan näitä käyttöehtoja.

Datan suojelu

Yksityisyytesi on meille tärkeää. Käyttämällä tätä sovellusta hyväksyt tietosuojaselosteemme ehdot, jota on esitetty sivustolla https://japster.fi/tietosuojaseloste.

Evästeiden ja muiden seurantatekniikoiden käyttö

Saatamme käyttää evästeitä ja muita tekniikoita helpottaaksemme ja seurataksemme tässä sovelluksessa tarjottujen palveluiden käyttöä ja markkinointiviestintää. Lisätietoja evästeiden käytöstä on osoitteessa https://japster.fi.

Asiakkaiden arvostelut

Valmiit arvostelut voidaan ladata sovellukseemme yksinomaan kertoaksemme asiakkaille mielipiteesi Vuokraamon palvelusta ja laadusta. Japster Oy voi käyttää niitä osittain tai kokonaisuudessaan alustoillamme, sosiaalisen median alustoilla, uutiskirjeissä ja erikoistarjouksissa, mobiilisovelluksissa tai muissa kanavissa, jotka Japster Oy omistaa, isännöi, käyttää tai hallitsee.

Lähettämällä arvostelun hyväksyt arvostelusi yllä olevan käytön. Pidätämme oikeuden muuttaa, hylätä tai poistaa arvosteluja oman harkintamme mukaan.

Arvostelut ilmaisevat niiden Japsterin asiakkaiden henkilökohtaisia ​​mielipiteitä, jotka vastasivat kyselyyn vuokrauksen päätyttyä. Nämä mielipiteet eivät välttämättä edusta Japster Oy:n näkemyksiä.

Valitse, mitä evästeitä käytät

Käytämme evästeitä sivuston toiminnallisuudessa, mainosten personoinnissa ja liikenteen analysoinnissa. Keräämämme data on täysin anonyymia. Lisätietoa >

Valitse, mitä evästeitä käytät

Salli käyttäjätietojen kerääminen ja käsittely mainostarkoituksiin.

Salli räätälöityjen mainosten näyttäminen käyttäjien käyttäytymisen ja mieltymysten perusteella.

Salli mainontaan liittyvien tietojen tallentaminen osuvien ja kohdistettujen mainosten näyttämiseksi.

Salli analytiikkatietojen kerääminen ja tallentaminen verkkosivustojen käytön analysoimiseksi ja palvelujen parantamiseksi.