Deprecated: stripslashes(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/ghvxy0ycfikr/public_html/wok.olliberg.com/0pohja/perus/header_responsive3.php on line 206
rentcenter | Japster - Liikuttavan helppo yhteiskäyttöauto

Rent center vuokrausehdot

Vuokra

Vuokran suuruus määräytyy kulloinkin voimassa olevan erillisen hinnaston mukaan. Mikäli vuokran määrästä on sovittu erikseen, on se merkittävä vuokrasopimukseen.

Auton/tuotteen käyttö

Vuokralleottaja on velvollinen huolehtimaan autosta/tuotteesta vähintäänkin yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö huolehtii omastaan, sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta sitoutuen käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla. Auton käyttäminen lain vastaisiin tarkoituksiin, hinauksiin, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin on kielletty. Ajaminen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty. Auton jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi on auto ehdottomasti lukittava.

Vuokralleottajan vastuu

Vuokralleottaja vastaa autosta/tuotteesta ja siihen kuuluvista lisävarusteista niiden täydestä arvosta kunnes auto on palautettu vuokraamolle. Autosta/tuotteesta kadonneet osat ja lisävarusteet on vuokralleottaja velvollinen korvaamaan kokonaisuudessaan niiden uushankinta-arvon mukaisesti. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan autolle/tuotteelle sattuneet vahingot vuokrasopimukseen merkittyyn omavastuuseen asti jokaista vahinkoa kohti. Milloin autolle/tuotteelle sattuneet vahingot johtuvat vuokralleottajan tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta, auton käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen alaisuudessa, auton käyttämisestä kilpailuihin, kilpailuharjoitteluun tai rikolliseen tarkoitukseen, on vuokralleottaja velvollinen korvaamaan vahingot kokonaisuudessaan. Milloin auto vahingoittuu toisen henkilön kuin vuokralleottajan kuljettaessa autoa, on vuokralleottaja velvollinen korvaamaan tällaisen vahingon yhteisvastuullisesti vahingon aiheuttajan kanssa. Lisäksi vuokralleottaja vastaa vahingosta kokonaisuudessaan, joka aiheutuu siitä, että auto on jätetty lukitsematta ja se varastetaan tai jotain sen osia tästä syystä katoaa. Vuokralleottaja on myös vastuussa toiselle henkilölle tai toisten henkilöiden omaisuudelle autolla/tuotteella aiheutuneista vahingoista vuokrasopimukseen merkittyyn omavastuuseen asti jokaista vahinkoa kohti. Autoa ei saa luovuttaa ajo-oikeudettomalle henkilölle. Edellä mainittuja korvauksia ei vuokralleottajalta peritä, milloin vuokraamo saa sille kuuluvat korvaukset jostakin muualta.

Käyttöalue

Vuokralleottajalla ei ole ilman erillistä vuokraamon antamaa lupaa viedä autoa Suomen rajojen ulkopuolelle. Auton vieminen luvan perusteella rajoittaa vuokraamon vastuuta siten, että vuokraamo ei vastaa niistä välittömistä tai välillisistä vahingoista joita vuokralleottajalle saattaa ulkomailla syntyä. Vuokralleottajan velvollisuus on tällöin hankkia tarvittavat vakuutukset, jotka tarvitaan ulkomailla käyntiä varten ja jotka kattavat sen osan vakuutusturvasta, joka Suomessa olisi, mutta puuttuu kohdemaassa. Vuokraamon vastuu auton rikkouduttua ulkomailla rajoittuu vain teknisen vian korjauskustannuksiin. Ulkomailla ensisijainen korjauskulujen maksuvelvollisuus on vuokralleottajalla. Vuokraamo maksaa vuokralleottajalle korvauksen hyväksyttävää kuittia vastaan.

Polttoaineet, voiteluaineet ja auton/tuotteen huolto

Käyttämänsä polttoaineet maksaa vuokralleottaja. Matkan aikana tarvittavat voiteluaineet ja auton huollot sisältyvät vuokraushintaan. Tarpeelliset korjaukset sekä kunnossapito- ja huoltotyöt on tehtävä, mikäli mahdollista, vuokraamon huoltopisteissä tai sen osoittamassa paikassa. Sanotuista toimenpiteistä vuokraamo maksaa vuokralleottajalle korvauksen hyväksyttävää kuittia vastaan, josta on määrän lisäksi ilmettävä työnlaatu, auton rekisterinumero, kilometrimittarin lukema ja päivämäärä. Maksun edellytyksenä on kuitenkin, ettei vuokralleottaja ole itse tehdyistä toimenpiteistä - vian syntyminen, laatu tms. huomioon ottaen - tämän sopimuksen mukaan vastuussa.

Auton/tuotteen rikkoutuminen

Auton/tuotteen rikkouduttua on se toimitettava lähimmälle korjaamolle, jos mahdollista, vuokraamon korjaamolle tai asianomaisen automerkin/tuotemerkin edustajalle, ja ennen korjaamiseen ryhtymistä oltava yhteydessä vuokraamoon.

Vuokraamo ei vastaa siitä välittömästä tai välillisestä vahingosta, mikä auton/tuotteen rikkoontumisesta ja autolla matkan keskeytymisestä vuokralleottajalle saattaa aiheutua. Mahdollisessa auton rengasrikossa on vuokralleottaja vastuussa omavastuun rajoissa, mikäli se ei johdu renkaan viallisuudesta tai kuluneisuudesta.

Mahdollinen liikennevahinko

Liikenne- tai muun sellaisen vahingon sattuessa vuokralleottajan tulee kutsua paikalle poliisi tapauksen tutkimiseksi tai selvittämiseksi. Vuokraamalleen tai muulle autolle, tuotteelle tai omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta on vuokralleottajan heti täytettävä vahinkoilmoitus ja toimitettava se välittömästi vuokraamolle riippumatta siitä, kuka on syyllinen onnettomuuteen.

Auton/tuotteen palauttaminen

Vuokralleottajan on palautettava auto/tuote samassa kunnossa, jossa se oli sitä vuokrattaessa, normaalia kulumista ja pesua lukuunottamatta. Ellei auto/tuote ole sanotussa kunnossa, tähän luettuna auton normaalia suurempi likaantuminen sisäpuolelta, on vuokralleottajan korvattava auton/tuotteen saattaminen vuokraushetken kuntoon. Auto/tuote on palautettava vuokra-ajan päättymiseen mennessä samaan paikkaan, josta hän on saanut auton/tuotteen haltuunsa, ellei toisin sovita. Palautuksen viivästyessä on vuokralleottajan vuokran maksamisen lisäksi korvattava kaikki vahinko, joka vuokraamolle viivästyksen johdosta saattaa syntyä. Yli tunnin myöhästymisestä veloitetaan 24 tunnin vuokra, jos etukäteen ei ole toisin sovittu. Mikäli vuokraamon edustaja ei ole paikalla auton nouto- tai palautusajankohtana, suosittelemme valokuvaamaan ajoneuvon joka suunnasta noutohetkellä ja säilyttämään valokuvat 14 vuorokauden ajan vuokrauksen päättymisestä ja luovuttamaan kuvat pyydettäessä vuokraamolle, jolloin mahdollisten epäselvyyksien selvittäminen on helpompaa.

Pysäköintivirhemaksut, sakot, tietulli- ja ylikuormamaksut

Vuokralleottaja vastaa itse aiheuttamistaan pysäköinti-, pysäköintivirhemaksuista, sakoista, tietulli- ja ylikuormamaksuista tai muista niihin verrattavista maksuista.

GPS-paikannin

Autoissa on GPS-paikannin. Paikanninta käytetään, jos vuokralleottaja rikkoo tai ilmeisesti tulisi rikkomaan tämän sopimuksen ehtoja vastaan.

Sopimuksen peruminen ja purkaminen

Jos varausta ei peruta vuorokautta ennen vuokrauksen alkua ja varattu tuote jätetään noutamatta, veloitetaan hinnaston mukainen peruutusmaksu. Vuokraamo on oikeutettu purkamaan vuokrasopimuksen vuokra-ajan kuluessa heti, jos vuokralleottaja rikkoo tai ilmeisesti tulisi rikkomaan tämän sopimuksen ehtoja vastaan tai osoittautuu kykenemättömäksi auton kunnolliseen käsittelyyn tai ajoon. Vuokraamolla on sama purkuoikeus, mikäli vuokralleottaja on sopimusta tehtäessa antanut vääria tietoja. Vuokraamolla on purkuoikeus myös force major -tilanteissa, kuten auton rikkoitumisessa ennen vuokrausta.

Matkamittari

Mikäli matkamittari vuokrauksen kestäessä ei toimi tai rikkoontuu, on siitä välittömästi ilmoitettava vuokraamolle. Mikäli matkamittariin tai matkamittarin vaijeriin kohdistetaan toimia siten, että se vaikuttaa auton todellisen matkan näyttöön, aiheuttaa se mahdollisesti rikosoikeudellisen vastuun.

Yliaikakorko

Viivästyskorkoa veloitetaan voimassaolevan korkolain mukaan.

Sopimusta koskevat riidat

Tästä sopimuksesta aiheutuneet riidat ratkaistaan vuokraamoa lähinnä olevassa tuomioistuimessa.